ความเป็นมา

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND (MRTA)

เดิม รฟม. มาจาก องค์การรถไฟฟ้ามหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การรถไฟฟ้ามหานคร พ.ศ 2535 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 โดยใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า METROPOLITAN RAPID TRANSIT AUTHORITY มีวัตถุประสงค์ในการจัดระบบขนส่งมวลชน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการสร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งการขนส่งโดยรถไฟฟ้า และดำเนินการหรือให้บริการ อันเกี่ยวกับการขนส่งโดยรถไฟฟ้าดังกล่าว กับดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ของ รฟม. พระราชบัญญัติฉบับใหม่ดังกล่าวยังให้อำนาจหน้าที่ รฟม. เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น มีอำนาจกำหนด "เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า" เพื่อ คุ้มครองอุโมงค์และสิ่งก่อสร้างใต้ดิน และกำหนดเขต "ระบบรถไฟฟ้า" เพื่อคุ้มครองดูแลคนโดยสารรถไฟฟ้า และระบบรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังให้ รฟม. สามารถหารายได้ทางอื่นนอกจากค่าโดยสาร และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่การให้บริการรถไฟฟ้า และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง ยังอาจดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดอื่นตามที่จะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้อำนาจด้วย

ความหมายของตราสัญลักษณ์ รฟม.

เครื่องหมายราชการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นรูปลายเฉลว ประกอบด้วย เส้นที่ทำมุมเป็นหัวศรสอดผสานยึดยันซึ่งกันและกันอย่างมั่นคง โดยหันหัวศรออกไปทางด้านซ้ายและด้านขวา ด้านละสองเส้น เส้นด้านนอกมีความกว้างกว่าเส้นที่อยู่ด้านใน ซึ่งหมายถึง การเดินทางที่มีความปลอดภัยและการขนส่งมวลชนที่เป็นไปโดยเร็วทั้งสองทิศทาง คือ ไปและกลับ


ปัจจุบัน รฟม. ได้เร่งรัดดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร
  2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค ระยะทาง 14 กิโลเมตร และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ระยะทาง 13 กิโลเมตร
  3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ระยะทาง 13 กิโลเมตร

นอกจากนี้ รฟม. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่อีก 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ระยะทาง 36 กิโลเมตร
  2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 20 กิโลเมตร
  3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี ระยะทาง 38 กิโลเมตร

mrta.pdf