ผู้รับจ้างก่อสร้าง

สัญญาที่ 1 โครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันออก) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เริ่มจากสถานีพระนั่งเกล้าฯถึงสถานีเตาปูน รวมทั้งงานส่วนต่อขยายจากสถานีบางซื่อถึงสถานีเตาปูน สถานีรับส่งผู้โดยสาร 8 สถานี งานสถาปัตยกรรมในสถานี โครงสร้างสำหรับเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น 8 แห่ง งานระบบไฟฟ้า/เครื่องกลภายในอาคารสถานี

กลุ่มบริษัท CKTC Joint Venture, ซึ่งประกอบด้วย
                   Ch. Karnchang Public Co., Ltd.
                   Tokyu Construction Co., Ltd.

เริ่มงานเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2552

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน

ประมาณการวันสิ้นสุด 12 กรกฎาคม 2556

 

สัญญาที่ 2 โครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันตก) ระยะทางประมาณ 10.75 กิโลเมตร จากบางใหญ่ถึงสะพานพระนั่งเกล้าฯ รวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา  สถานีรับส่งผู้โดยสาร 8 สถานี (รวมสถานีพระนั่งเกล้าฯ) งานสถาปัตยกรรมในสถานี โครงสร้างสำหรับเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น 8 แห่ง งานระบบไฟฟ้า/เครื่องกลภายในอาคารสถานี

บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เริ่มงานเมื่อ 1 มีนาคม 2553

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน

ประมาณการวันสิ้นสุด 9 พฤศจิกายน 2556

 

สัญญาที่ 3  ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจร ประกอบด้วยงานโยธาของศูนย์ซ่อมบำรุงที่บางใหญ่ และอาคารจอดแล้วจรตลอดเส้นทางรวม 4 แห่ง

กลุ่มบริษัท PAR Joint Venture ซึ่งประกอบด้วย

                   Power Line Engineering Public Co., Ltd.
                   ASCON Construction Public Co., Ltd.
                   Ruamnakorn Construction (Thailand) Co., Ltd.

เริ่มงานเมื่อ 1 มีนาคม 2553

ระยะเวลาก่อสร้าง 1,350 วัน

ประมาณการวันสิ้นสุด 9 พฤศจิกายน 2556

 

สัญญาที่ 4  งานระบบรถไฟฟ้า ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ซึ่งรวมถึงระบบอาณัติสัญญาณ  ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า  ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองพร้อมสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย  ระบบโทรคมนาคม  รวมทั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถ  ระบบรางรถไฟฟ้า  อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง และระบบจัดเก็บค่าโดยสาร ฯลฯ  รวมทั้งการจัดซื้อตู้รถไฟ และประตูอัตโนมัติกั้นชานชาลา

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

 

สัญญาที่ 5  งานระบบรถไฟฟ้า ช่วงเตาปูน-บางซื่อ  ซึ่งรวมถึงระบบอาณัติสัญญาณ  ระบบจ่ายกำลังขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า  ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง  ระบบโทรคมนาคม    ระบบรางรถไฟฟ้า  ระบบจัดเก็บค่าโดยสาร  ประตูอัตโนมัติกั้นชานชาลา  และระบบอื่นๆ ภายในสถานีร่วมเตาปูนในส่วนต่อขยายของสายสีน้ำเงิน

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

 

สัญญาที่ 6 : ระบบรางรถไฟฟ้า

อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก